THE EXAMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE INSTUCTIONAL PROGRAM TEACHING BELIEF BASED EMOTIONS TO CHILDREN WITH AUTISM THROUGH FLASH CARDS

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ZİHİN KURAMI İLİŞKİSİ (THE RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING DISABILITY AND THEORY OF MIND)
17 Şubat 2020
GELİŞİMSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA KAZA VE YARALANMA
17 Şubat 2020
Tümünü Göster

THE EXAMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE INSTUCTIONAL PROGRAM TEACHING BELIEF BASED EMOTIONS TO CHILDREN WITH AUTISM THROUGH FLASH CARDS

Otizmli Çocuklara İnanç Temelli Duyguları Resimli Kartlarla Öğretmek Amacıyla Hazırlanan Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi

Ebru UYLAŞ & Alev GİRLİ

Abstract
The objective of this research was to scrutinize the effectiveness of a belief based emotions teaching program that was given to two children with autism through flash cards by the implementation of one of the errorless learning methods, constant time delay educational model. The research employed one of the single subject design models namely multiple probe model. The research was conducted in Izmir with two children who was diagnosed with high functional autism by the university hospitals, aged 8 and 12, and their language developmental level were above 6 years old and they were students at mainstreaming classes. During the instruction 60 picture stories which describe belief based situations were used. Each student had one-on-one sessions twice a week. At the end of 34 sessions both subjects acquired belief based happy and sad emotions teaching 100% and constant time delayed educational program was proved to be effective.
Key Words: Autism, belief based emotions, constant time delayed instruction

Özet

Bu çalışmanın amacı, iki otizmli çocuğa resimli kartlarla yanlışsız öğretim yöntemlerinden sabit bekleme süreli eğitim modeli kullanılarak yapılan inanç temelli duyguların öğretimi programının etkililiğini incelemektir. Araştırmada, tek denekli araştırma modellerinden denekler arası çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Çalışma, İzmir ilinde, üniversite hastanelerinde yüksek işlevli otizm tanısı almış, yaşları 8 ve 12 olan, dil gelişimi düzeyi 6 yaş üstü olan 2 kaynaştırma öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Öğretimde “inanç temelli durumu tanımlayan 60 resimli öykü kullanılmıştır. Her öğrenci ile haftada iki oturum da bire-bir çalışma yapılmıştır. 34 oturum sonunda her iki deneğinde % 100 oranında inanç temelli mutlu ve üzgün duygu öğretiminin kazandığı ve sabit bekleme süreli eğitim programının etkili olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: otizm, inanç temelli duygular, sabit bekleme süreli öğretim

Tam metin makaleyi okumak için tıklayınız. (İngilizce)

Tam metin makaleyi okumak için tıklayınız (Türkçe)

Comments are closed.