ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ZİHİN KURAMI İLİŞKİSİ (THE RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING DISABILITY AND THEORY OF MIND)

Otizmli Kaynaştırma Öğrencilerinin Sınıflarında Akran İlişkilerinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi
17 Şubat 2020
THE EXAMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE INSTUCTIONAL PROGRAM TEACHING BELIEF BASED EMOTIONS TO CHILDREN WITH AUTISM THROUGH FLASH CARDS
17 Şubat 2020
Tümünü Göster

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ZİHİN KURAMI İLİŞKİSİ (THE RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING DISABILITY AND THEORY OF MIND)

Sıla DOĞMAZ & Alev GİRLİ

Özet
Bu makalede özel öğrenme güçlüğü ile zihin kuramı ilişkisine değinilmektedir. Özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin zihin kuramı becerileriyle ilgili araştırmalar incelenmiş, öneri ve sınırlılıklardan bahsedilmiştir. Yapılan çalışma için Eric, Ebsco Host, Wiley Interscience, Sage Online, Springer Link, Taylor&Francis, Oxford arama motorlarında “zihin kuramı” “özel öğrenme güçlüğü” “duygu tanıma” “yüz ifadeleri” ve zihin kuramının içerisinde yer alan diğer terimler anahtar sözcükler içinde taranmıştır. Bu aramalarda toplamda 15 yayın ile karşılaşılmıştır. Ancak yazının şekillenmesinde bu 15 yayının kaynaklarından alınan başka araştırmaların temin edilmesi ve kullanılması da katkı sağlamıştır. Çalışmanın temel amacı genel bir özet vermek olduğundan yazı tarihsel, karşılaştırmalı ya da betimsel herhangi bir önem taşımamaktadır. Özel öğrenme güçlüğü ve zihin kuramı ilişkisi konusunda alan yazında sınırlı sayıda kaynağa ve çelişkili sonuçlara rastlanmıştır. Ancak bu konunun araştırmacılar tarafından giderek daha fazla önemsendiği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Özel Öğrenme Güçlüğü, Zihin Kuramı, Duygu Tanıma, Yanlış İnanç, Yüz Tanıma.
Abstract
In this article, the relationship between “theory of mind” and learning disability has been mentioned. It includes the researches on theory of mind skills of individuals with learning disability , and consists of suggesstion and limitations. “Learning Disability”, “ Theory of Mind”, “Emotion Recognition”, “face expressions” and the other terms in theory of mind had been searched in Eric, Ebsco Host, Wiley Interscience, Sage Online, Springer Link, Taylor&Francis, Oxford search engines. In this search 15 article was found. Additionally, other sources were used in order to form this article. Since the main purpose of this article is to give a general aspect, this article has no significance in historical, comperative or discriptive perspectives. A limited number of sources and conflicting results were found in the field of learning disability and the connection of theory of mind. However, it seems that this issue is becoming more and more important for researchers.
Keywords: Learning Disability, Theory of Mind, Emotion Recognition, False Belief, Face Expressions.

Tam metin makaleyi okumak için tıklayınız.

Comments are closed.