Oyunlar > Beyaz Atım

Oyunlar > Top Oyunu
17 Nisan 2018
ÖZEL ÖĞRENME BOZUKLUĞU
17 Nisan 2018
Tümünü Göster

Oyunlar > Beyaz Atım

OYUN (1)

 

Çalıştığımız alan ne olursa olsun biz eğitimcilerin amacı çocukların zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişmelerine katkıda bulunmak, maksimum potansiyellerini kullanmalarında rehberlik etmektir. Bu amacı genelleştirmemizi sağlayan araçlardan bir tanesi de oyundur.

 

Çocuklarla iletişim kurmanın, onların dünyalarını paylaşmanın ve anlamanın bir çok yolu vardır. Oyun bu yolların en doğal olanı, en sık kullanılanı ve en sağlıklı sonuç verenidir. Oyun çocuğun en gerçek uğraşı ve işi olarak tanımlanabilir. En genel tanımıyla oyun belirli bir amaca yönelik olan veya olmayan, kurallı veya kuralsız gerçekleştirilen, fakat her durumda çocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişiminin temeli olan gerçek hayatın bir parçası ve çocuklar için en ETKİN ÖĞRENME sürecidir.

 

Günümüzde bir çocuğun bedensel ve ruhsal yönden gelişimi ve eğitimi için oyunun uyku ve beslenme kadar önemli bir ihtiyaç olduğu görüşü yaygın olarak kabul edilmektedir. Çocuk oyun oynarken koşar, sıçrar, zıplar, tırmanır, sürünür, kayar ve bütün vücut kasları çalışır. El becerisini sağlayan oyunlarla parmak ve el kasları gelişir. El ve parmaklarıyla nesneleri kavrar, tutar, sıkar, karalar, keser ve bağlar. Oynarken düşünür, planlar, yaratır. Bedeni kadar zekası da çalışır. Bu ortamda zihinsel gelişimine yönelik bir çok kavramı da oyunlarla öğrenir.

 

Oyun çocuğun hayal gücü, yaratıcılığı ve dili kullanma yeteneğini geliştirir. Diğer çocuklar ve farklı oyuncaklarla iletişimini arttırır. Oyun gerçek yaşamda yer alacak deneyimleri de içerdiğinden çocuğun sosyal ve duygusal gelişiminde önemli rol oynar. Ayrıca çocuğun duygu ve düşüncelerini en doğal biçimde ortaya koymasına olanak sağlar. Eğitimcilerin  ve diğer yetişkinlerin çocuğun duygularını en yalın haliyle gözlemleyebilmelerini sağlar.

 

Oyun çocuklar için bir eğlence, öğrenme ve gelişim kaynağıdır. Kısaca tanımlamak gerekirse oyun çocuklar için yaşamı öğrenme aracıdır denilebilir.

 

Oyun:

 1. Çocuğun edinmiş olduğu beceriler ile ilgili araştırma yapmasını sağlar.
 2. Çocuğun öğrendiği şeyleri hatırlamasını sağlar.
 3. Çocuğa edinmiş olduğu beceriyi kullanmanın yeni yollarını, beceriyi farklı araçlarla ve farklı durumlarla nasıl kullanacağını öğretir.
 4. Başka çocuklarla etkileşimde bulunmayı sağlar ve oyun sırasında pek çok paylaşma, konuşma, dinleme fırsatı doğar.
 5. Size çocuğu gözleme fırsatı çıkar. Böylece çocuğun yeni edindiği beceriyi nasıl kullandığını ve ek çalışmaya gereksinimi olup olmadığını fark edebilirsiniz.
 6. Yeni becerilerin edinilmesine zemin hazırlar ve eğlenceli bir öğretim ortamı sağlar.
 7. Çocuğun içinde yaşadığı dünyayı keşfetmemizi sağlar.

 

 

Çocukların gelişiminde oyunun bu kadar önemli bir yerinin var olduğunu dikkate alırsak ailelerin ve eğitimcilerin bu konudaki bilgi ve deneyimlerinin ne kadar önemli olduğu anlaşılacaktır. Bu nedenle bu bölümde bir oyunu anlatacak ve eğitimsel amaçlarını açıklayacağız. İlk sayı için seçtiğimiz oyun, hepimizin sıkça adını duyduğu ve grupla oynanan BEYAZ ATIM oyunudur. Bu oyun çocuğun yaş ve özür düzeyi dikkate alınarak en az 2, en çok 10 kişi ile oynanabilir. Yetişkin yine çocukların yaşlarına, düzeylerine ve çocukların saptanan özel hedeflerine bağlı olarak oyunda rol alabileceği gibi seyirci olarak da kalabilir.

 

 

BEYAZ ATIM

 

 1. “Benim bir beyaz atım var, atım var” (el ele tutuşup daire şeklinde hep birlikte dönülür)
 2. “Otur dersem oturur” (eller bırakılır ve oturulur)
 3. “Kalk dersem kalkar” (eller tutulur ve kalkılır)
 4. “Büzül dersem büzülür” (el ele tutulup, ortaya toplanılır)
 5. “Süzül dersem süzülür” (eller bırakılmadan bir iki adım geriye doğru gidilerek daire oluşturulur)
 6. “Eller şap şap şap” (herkes el çırpar)
 7. “Ayaklar rap rap rap” (herkes ayaklarını yere vurur)
 8. “Bir şöyle” (herkes sağ tarafına doğru döner)
 9. “Bir böyle” (herkes sol tarafına doğru döner)
 10. “Dans edelim el ele” (çocuklar yanlarındaki ile eşleşip el ele istedikleri gibi dans ederler)

 

 

Beyaz Atım çocuklara neleri öğrenmelerinde yardımcı oluyor?

 

 • Diğer çocuklarla iletişim kurmayı
 • Gözlem yapmayı
 • Basit motor, taklit becerilerini yapmayı
 • Basit becerileri yaşıtlarıyla eş zamanlı yapabilmeyi
 • Dikkat etmeyi, izlemeyi
 • Yönergeleri takip edebilmeyi
 • El ele tutuşmayı
 • Yaşıtlarıyla işbirliğini
 • Kurallara uymayı
 • Sözlü olarak ifade edilenleri anlama yeteneğini
 • Görsel ve işitsel algılamayı
 • Şarkının bölümlerini sessiz izleyip, oyuna uygun davranmayı
 • Yeni sözcükler öğrenmeyi
 • Sahip olduğu enerjiyi uygun yollarla kullanmayı
 • Grup içinde yer almayı ve gruba uyum sağlamayı

.     İfade edici dil becerilerinin gelişmesini

 

İYİ ÇALIŞMALAR

Uzm. Psi. Semra ÖZTÜRK

Comments are closed.