Otizm Tanılı Çocuklara Uygulanan “Resimlerle Duyguların Öğretimi Programı”nın Etkililiğinin İncelenmesi

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR ve AİLELERİ
22 Ocak 2019
30. Yıl etkinlikleri / Aile Eğitim Seminerleri
13 Şubat 2020
Tümünü Göster

Otizm Tanılı Çocuklara Uygulanan “Resimlerle Duyguların Öğretimi Programı”nın Etkililiğinin İncelenmesi

Alev Girli   &  Songül Sabırsız

Bu çalışmanın amacı, Asperger sendromu ve yüksek işlevli otizm (YFO) tanısı almış üç çocuğa uygulanan “resimlerle duygu öğretimi programı”nın etkililiğini incelemektir. Araştırmada, tek denekli araştırma modellerinden toplu yoklama evreli davranışlar arası çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Çalışma, ikisi Asperger sendromu, biri yüksek işlevli otizm tanılı, ilköğretime devam eden, üç erkek öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları, uygulanan programın etkili olduğunu göstermiştir. Birinci denek Ali siyah-beyaz fotoğraflardaki yüz ifadelerinden dört temel duygu olan mutlu, üzgün, kızgın, korkmuş duygularını tanımayı, ikinci denek Ahmet şematik çizimlerdeki yüz ifadelerinden aynı dört temel duyguyu tanımayı, üçüncü denek Mehmet, şematik çizimlerdeki karakterin isteklerinin gerçekleşip gerçekleşmemesi ile ilgili mutlu ve üzgün duygularını tanımayı öğrenmiştir. Öğrencilerin, hedef davranışları farklı araç setlerinde genellemiş oldukları ve 15 gün sonra yapılan izleme oturumunda büyük oranda korudukları belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Yüksek fonksiyonlu otizm, Asperger sendromu, duygu öğretimi, zihin kuramı

Tam metin makaleyi okumak için tıklayınız.

 

Comments are closed.