Kurumsal

AMACIMIZ


ÇAĞDAŞ IŞIK ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ, 1989 da otizm spektrum bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü veya zihinsel yetersizliği olan bireylere hizmet vermek üzere SHÇEK (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu) bağlı olarak kurulmuş olan, 2000 yılında yapılan yasal düzenlemelerle MEB bağlı olarak hizmet vermeye başlayan bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezidir.”

KADROMUZ

KURUCULARIMIZ

Alev GİRLİ / Doç. Dr .

Semra Öztürk ÖZGÖNENEL / Psikolog Dr .

Nuri Aydın / Kurum Müdürü

Ebru UYLAŞ / Psikolog - Özel Eğitim Uzmanı

Ceylan KAYA

Duygu DÜŞMEZ

Aslı Yiğit DEMİR

Hanife BOSTANCI

Nalan ŞENDUR

Saniye DİKİCİ

Sibel AKBULUT

Gizem BUDAN

Neslihan Korkut UĞURLUBAŞ

Hatice AKBULUT

Zeynep ALPERGİN

Zahide AYTEKİN

Yelda AYDIN GÜRSES

Neslihan ATALAY

Tülin Yaman ALŞAN

Eylem UĞURLUBAŞ

Asuman UYAN

 ÇAĞDAŞ IŞIK ÖZEL EĞİTİM ÇALIŞMA ALANLARI

A-Bebeklik döneminden yetişkinliğe özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri
 • Otizm Spektrum Bozukluğu
 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Zihinsel Yetersizlik

tanısı olan bireylere bireysel, grup eğitimi verilmektedir.

 • Gelişimsel Risk taşıyan bebeklere-çocuklara yönelik gelişimsel takip ve gelişimsel-eğitimsel müdahale programı hazırlanmakta ve aile rehberliği yapılmaktadır.
 • Bebeklik döneminden yetişkinliğe özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri

 

1. Otizm Spektrum Bozukluğu,

Merkezimizde, bu tanı grubunda yer alan çocuklarımız için, MEB Yayın Gelişimsel Bozuklar Programı ile birlikte TEACCH, HANEN, ABA, YETİŞKİN ENGELLİLER PROGRAMI, ZİHİN KURAMI ÖĞRETİM PAKETİ, CİNSEL EĞİTİM PROGRAMI, AKADEMİK BECERİLER PROGRAMI, SOSYAL BECERİLER PROGRAMI kullanılmaktadır. Çocuğun yaşı, gelişimsel düzeyi, otizminin şiddeti, çocuğun gereksinimleri ve ailenin özellikleri, beklentileri dikkate alınarak bu programların biri veya birkaçı eklektik olarak kullanılarak çocuğun programı oluşturulur.

Süreç

Aile görüşmesi ile çocuğun gelişim öyküsü alınır. Çocuğun tıbbi tanı raporunda ve Ram raporunda yer alan test sonuçları varsa kaydedilir. Oyun odasında gözlem ve gelişimsel ve davranışsal değerlendirme yapılır. Duyusal tercihleri, iletişim ve dil düzeyi, öğrenme özellikleri, iletişimini arttıran oyunlar, aktiviteler, durumlar HANEN PROGRAMI kontrol listeleri kullanılarak belirlenir. Hanen ve  Davranışsal alan değerlendirmesinde duyusal farklılıklar olduğu gözlemlenen çocuklar için ergoterapist tarafından da değerlendirilir.

Değerlendirme sonuçlarına göre müdahale programı hazırlanır, programın okul ve ev ortamında eşgüdümlü yürütülmesini sağlamak için aile ile birlikte çalışılır. Ev ortamında kullanılacak materyaller ve öğretim yöntemleri konusunda okulda ders izleme ve video filmlerle aile süpervizyon verilir. 

Eğitim programının etkililiği üç aylık periyotlarla değerlendirilir ve toplantı yapılarak yeni hedefler ve ev çalışmaları hakkında aile bilgilendirilir.

Akran iletişimi ve sosyal becerilerle ilgili hedefler için her çocuk gelişim düzeyine uygun yaşıtlarıyla grup eğitimine alınır. Bazı çocuklar iki kişilik az sayıda yaşıtla hazırlık çalışmasından sonra daha kalabalık 3-4-5 kişilik gruplara alınırlar. Bu düzeyde grup çalışmasına katılabilen çocuklar anaokulunda kısa süreli oyun çalışmalarına (başlangıçta 1-2 saat) yönlendirilir. Okulu ve öğretmeni bilgilendirilir. Uyum düzeyi dikkate alınarak süre arttırılır.

Anasınıfına ve ilkokula hazırlanan çocuklar 8-10 kişilik grup çalışmasına ve drama çalışmalarına alınarak iletişim becerileri ve diğer sosyal becerileri desteklenir. Yüksek işlevli çocuklar zihin kuramı testleri ile değerlendirilir. Sonuçlara göre sosyal becerileri çalışmalarına bu alanlarla ilgili hedefler de eklenir.

İlkokula hazırlanan çocuklar için AKADEMİK BECERİLER PROGRAMI öğrenmeye hazırlık becerileri kontrol listesi ile değerlendirme yapılarak akademik beceriler için temel olan beceriler öğretilir.

İlkokul, orta okul, lise veya üniversite düzeyine ulaşmış otizmli çocuklarımızın, akademik, sosyal ve zihin kuramı becerileri testler ve kontrol listeleri ile değerlendirilir. AKADEMİK, SOSYAL BECERİLER VE ZİHİN KURAMI Programlarından da yararlanılarak BEP hazırlanır. 

Kaynaştırma eğitimine dahil olan her yaş düzeyindeki öğrencimizin, destek eğitim çalışması okul ve aile ile işbirliği içerisinde yürütülür. Bu süreç düzenli olarak, okulumuzun eğitim koordinatörleri tarafından takip edilir ve yönlendirilir.

Çocuklarımızın gereksinimleri doğrultusunda, hareket eğitimi/spor ve müzik gibi çalışmalara da yönlendirilir. Bu çalışmaları yapan eğitimcilerle iletişim ve işbirliği yapılarak süreç takip edilir.

Otizm tanılı bireylerin yetişkinlik yaşamına hazırlanması amacıyla, kamusal alan becerileri, ev içi beceriler, özbakım ve cinsel eğitim, uygun dokunma ve istismara karşı bilgilenmeyi de içeren çalışmalar YETİŞKİN ENGELLİLER PROGRAMI ve CİNSEL EĞİTİM PROGRAMLARI ile desteklenir. 

2. Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel Öğrenme Güçlüğü tanı grubunda yer alan çocuklar için MEB programı yanısıra kurumuzda kullanılan “ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ GÖSTEREN BİREYLER İÇİN TEMEL BECERİLER (Inventory of Essential Skills, Brigance) PROGRAMI” kullanılmaktadır.

Sağlık kurulu raporu ve daha önce yapılmış olan test sonuçları (zeka testleri) ve aile görüşmesi sonuçları, çocuğun yaşı, sınıf düzeyi dikkate alınarak bu programların kontrol listeleri ile ayrıntılı değerlendirme yapılır. Sonuçlara göre BEP hazırlanır. Okul öğretmeni veya rehberlik sistemi ile ilişki kurularak genel eğitim okulundaki BEP’nin özel eğitim hedefleri ile tutarlı olması sağlanmaya çalışılır.

Çocukların zayıf olan görsel ve işitsel dikkat ve algılama, bellek, muhakeme etme gibi bilişsel süreçlerini geliştirici çalışmalar ve öğrenmeye hazırlık becerilerine yönelik çalışmalar eğitim programlarında yer alır. Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların okuma, anlama, yazma, matematik eğitiminde kullanılan etkili stratejilerin öğretiminin okul ve evde uygulanması için aile ile işbirliği içinde çalışılır. Destekleyici yardımcı kitaplarla okuldaki akademik çalışmalar evde pekiştirilir.

İlkokul, orta okul, lise düzeyine ulaşmış ÖÖG tanılı çocuklarımızın, zihin kuramı becerileri testler ve kontrol listeleri ile değerlendirilir. SOSYAL BECERİLER PROGRAMI ile Zihin kuramı sonuçlarından yararlanılarak, sosyal becerilerle ilgili hedefler bireysel ve grup çalışması ile desteklenir. Çocuğun ilgi alanlarına göre okulda veya dışarıdaki kurumlarda müzik, spor gibi aktivitelerden yararlanması için aile yönlendirilir.

Ergen dönemindeki çocuklar için CİNSEL EĞİTİM PROGRAMIndan yararlanılarak hedefler belirlenir ve BEP içerisinde çalışılır, aile bilgilendirilir ve yönlendirilir.

3. Zihinsel Yetersizlik

Merkezimizde, bu tanı grubunda yer alan çocuklarımız için, MEB Zihin Engelliler Programı ile birlikte erken çocukluk dönemindeki ÇOCUKLAR İÇİN PORTEGE ve KÜÇÜK ADIMLAR Programlarından yararlanılmaktadır. Zihinsel kapasitesinin düzeyi ve yaşı dikkate alınarak ve ayrıca gelişimsel düzey açısından hazır olan çocuklarımız için, AKADEMİK BECERİLER PROGRAMI, ZİHİN KURAMI ÖĞRETİM PAKETİ, CİNSEL EĞİTİM PROGRAMI, SOSYAL BECERİLER PROGRAMI ve YETİŞKİN ENGELİLER PROGRAMI kullanılmaktadır.

Süreç

Aile görüşmesi ile çocuğun gelişim öyküsü ve eğitim geçmişi, aile özellikleri hakkında bilgi alınır. Çocuğun tıbbi tanı raporunda ve Ram raporunda yer alan test sonuçları varsa kaydedilir. Görüşme, ilk gözlem ve testlerin sonuçları dikkate alınarak, merkezimizde kullanılan programlardan çocuğun düzeyine uygun olanların kontrol listeleri ile ayrıntı değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçları, ailenin ve çocukların gereksinimleri dikkate alınarak bireysel eğitim programı hazırlanır.

Erken çocukluk dönemindeki (0-6 yaş) çocukların, PORTAGE YADA KÜÇÜK ADIMLAR PROGRAMI’NIN KONTROL LİSTESİ ile gelişimsel değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçlarına göre çocuğun özbakım, motor, dil, sosyal ve bilişsel gelişimine yönelik müdahale programı hazırlanır. Programın okul ve ev ortamında eşgüdümlü yürütülmesini sağlamak için aile ile birlikte çalışılır. Ev ortamında kullanılacak materyaller ve öğretim yöntemleri konusunda okulda ders izleme ve video filmlerle aile süpervizyon verilir. 

Eğitim programının etkililiği üç aylık periyotlarla değerlendirilir ve toplantı yapılarak yeni hedefler ve ev çalışmaları hakkında aile bilgilendirilir.

İlköğretim kaynaştırma eğitimine hazırlanan çocuklar için, gelişimsel programa ek olarak akademik destek programı uygulanır. İlköğretimde, kaynaştırma eğitimine yönlendirilen çocuklar destek eğitim programı ile akademik becerileri desteklenmekte, dikkat, algı, bellek, muhakeme vb. bilişsel becerileri, sosyal becerileri geliştirilmeye çalışılmakta, kaynaştırma okulu ile işbirliği yapılmaktadır.

Meslek liselerine veya iş eğitim okuluna giden öğrencilerimizin  değerlendirmeleri, SOSYAL BECERİLER PROGRAMI, YETİŞKİN ENGELİLER PROGRAMI ve CİNSEL EĞİTİM PROGRAMIN’ larının kontrol listeleri kullanılarak yapılır. Okul ve ev ortamında uygulanması için aile ile işbirliği yapılarak çalışılır. Video kayıtlarla aile süpervize edilir.

Risk Gruplarındaki Bebekler İçin Erken Eğitim / Müdahale

Yeni doğan bebeğin beynindeki milyarlarca sinir hücresi arasındaki bağlantı, beslenme, çevresiyle iletişim içinde olma, gelişimi destekleyecek davranış biçimleriyle karşılaşmasıyla yaşamının ilk üç yılında olağanüstü bir hızla gerçekleşmektedir. Bu nedenle, zihinsel gelişimin yanı sıra sosyal, duygusal, fiziksel alanda da çok hızlı gelişmeler görülmektedir.

Down sendromu gibi kromozomal hastalıklar, metabolizma hastalıkları gibi genetik nedenler, erken doğum, düşük doğum ağırlığı gibi biyolojik nedenler veya yeterli uyaran alamama, yeterli beslenme ve bakım sağlanamama, anne yoksunluğu vb. sosyal ve çevresel nedenlere bağlı olarak gelişimlerinde farklılık gösteren bebekler gelişimsel açıdan risk taşıyan bebeklerdir.

Bu risk gurubundaki bebekler, erken dönemde gelişimsel bir destek sağlanamadığında;

• Gelişim aşamalarını akranları ile aynı hızda geçememekte, • Bilişsel, dil ve sosyal becerilerde, motor ve özbakım becerilerinde akranlarına göre yetersizlik gösterebilmekte, • Bir ya da birden fazla yetersizliğe sahip olması çocuğu olumsuz etkileyebilmekte gelişim açısından oldukça önemli ve kritik olan erken bebeklik dönemi özelliklerinden yeterince faydalanamamaktadırlar. • Gelişimsel yetersizliğe bağlı, ikincil örneğin geç konuşma gibi yetersizlikler ortaya çıkmakta, • Akranları ile aynı ortamlarda eğitim alma (kaynaştırma eğitimi) şansları azalmaktadır.

Bu nedenle bütün çocuklar için önemli olan erken çocukluk eğitimi, risk grupları için daha kritik bir öneme sahiptir.

Erken Eğitim Programları

Erken eğitim/müdahale programları, bebeklik döneminin öğrenmeye açık olma, hızlı büyüme ve gelişme özelliğinden yararlanılarak çocuğun en üst kapasitesine çıkmasını sağlayan programlardır.

Erken çocukluk döneminde fiziksel, bilişsel, dil, motor, sosyal, duygusal alanlardaki gelişimin düzenli olarak izlenmesi, gelişimin hızını değerlendirmek açısından önemlidir. Gelişim hızındaki duraklama ve/veya gerileme, düzenli izlemeyle belirlenebilir. Saptanan bir duraklama veya geriliğe sistemli bir şekilde uygulanan “gelişimsel destek ve erken müdahale programlarının”, risk faktörlerine bağlı olumsuz etkileri en aza indirdiği araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Erken Müdahale/Eğitim Programlarının Temel Amaçları:

• Gelişimsel riski ya da gelişimsel geriliği olan çocukların ve ailelerinin gereksinimlerini karşılamak • Çocukların akranları ile aralarındaki farkı azaltmaya çalışarak ileriki yaş dönemlerinde normal eğitim kurumlarına destekle alarak olsa da devam edebilmesini sağlamak • Çocuğa eğitimsel bir çevre sağlayarak araştırması, yaratması ya da öğrenmesi için fırsatlar yaratmak, çocuğun yetersizliği dolayısıyla kendiliğinden kazanamayacağı gelişimsel becerilerin öğretilmesini sağlamak, • Bebeğin, sosyal hayata erken uyum sağlamasını desteklemek, • Kapasitesini en üst düzeyde kullanmasını sağlamak.

Erken Müdahale/Eğitim Programlarına katılan Çocukların;

• Gelişimsel becerilerinin arttığı, • İstenmeyen / uygun olmayan davranışların azaldığı, • Çocuğun yalnızca gelişimsel düzeyinin değil aynı zamanda yaşam kalitesinin de arttığı

Ailelerin; • Çocuğa karşı yaklaşımlarının, tutumların olumlu yönde değiştiği, • Bilgi ve diğer gereksinimlerinin karşılandığı görülmüştür.

Erken Müdahale/Eğitim Programları Çocuğun ve ailenin gereksinimleri doğrultusunda, evde merkezli, kurum merkezli veya ev ve kurum merkezli olarak yürütülmektedir.

• Ev merkezli; Çocuğun ev ortamında desteklenmesi gerektiği durumlarda, uzman meslek elemanları (çocuk gelişimi ve eğitimcisi, özel eğitimci, psikolog ve fizyoterapist, ergoterapist gibi) tarafından yapılan değerlendirme sonunda hazırlanan bireysel eğitim programının uygulanması için eğitimcinin belli aralıklarla (genellikle haftada bir gün) çocuğu evde ziyaret ederek, çocukla ev ortamında çalışması ve anne-babayı eğiterek, yönlendirdiği programlardır. • Kurum merkezli: Çocuğun ve ailenin değerlendirme sürecinin ve hazırlanan eğitim programının merkezde uygulandığı programlardır, • Ev ve kurum Merkezli: Çocuğun ve ailenin değerlendirme süreci, eğitim programının uygulanması ev ortamında ve kurumda ortaklaşa yapılmaktadır.

ÇAĞDAŞ IŞIK ÖZEL EĞİTİM olarak risk grubunda olan çocuklarımız ve ailelerine yönelik olarak,

• “ERKEN BEBEKLİK BİRİMİ”mizde, 0-36 ay arası gelişimsel açıdan risk taşıyan ve gelişim geriliği olan bebeklere yönelik aile odaklı gelişimsel rehabilitasyon ve müdahale programları alanında uzman bir ekiple yürütülmektedir.

• Bebeğin değerlendirme ve izlenme süreci merkezimizde yapılmakta, bireysel eğitim programı hazırlanmakta, kullanılacak materyaller tanıtılmakta, eğitim programının ev eğitimcisi ve aile tarafından uygulanmasına rehberlik yapılmakta, merkezimizde birebir süpervizyon yapılmaktadır. Şehir dışından gelen ailelerimiz için düzenli aralıklarla videolar üzerinden süpervizyon çalışması yapılmaktadır.

B- Aile danışmanlığı, eğitsel rehberlik ve aile eğitimi programları
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR ve AİLELERİ

Özel Gereksinimli Çocukların Aileye Etkisi

Aile bireylerinden birisinde şeker gibi kronik bir rahatsızlığın ortaya çıkması veya çocuklardan birinde öğrenme güçlüğü, otizm gibi özel eğitim gerektiren bir farklılık olduğunun anlaşılması ailedeki bütün bireyleri etkiler. Çocuğun özel gereksinimli olduğunun belirlendiği durumlarda ise anne-babalar şok, üzüntü, hayal kırıklığı, suçluluk gibi birçok karmaşık duyguyu bir arada yaşar (Mc Cabe, 2008; Varol, 2005)). Bu gibi durumlarda, ailedeki ilişkiler ve işleyiş, dolayısıyla bireylerin ve eşlerin hayatı ciddi şekilde bundan etkilenebilir (Snyder ve Whisman, 2004). Bu süreçte, anne-babalar yoğun bir kaygı içerisinde olabilir, eşler arasındaki ilişkiler ve kardeş ilişkileri alışılmamış düzeyde stresli dönemler yaşayabilir ve bu süreçte ilişkiler yeniden düzenlenmelidir (McGoldrick et al., 2011). Örneğin, otizm tanısı alındığında, ailelerin tıbbi ve diğer tanısal bilgileri anlamak, uzmanlardan ve servislerden çocuklarının gereksinimleri için yardım almak ve bunları finansa edebilmek gibi birçok yeni görevi sürekli başarmak zorunda kalacağı öngörülebilir (Guralnick, 2000; Minnes, 1988).

Anne-babalar, arkadaşları, yakınlarının çocuklarının özelliklerine verdikleri tepkilerin niteliğinden etkilenir. Anne-babalar, çevreden olumsuz tepki aldıklarında veya çevrenin acıyan bakışlarıyla karşılaştıklarında rahatsızlık duyduklarını ve çevre ile ilişkilerini en aza indirdiklerini belirtmektedir (Karadağ, 2009; Sardohan-Yıldırım ve Akçamete, 2014; Wang ve Michaels, 2010). Aileler, çocukları okul öncesi eğitime veya ilkokula başladığında diğer çocukların dışlayıcı davranışlarına maruz kalabilmektedir (Burcu, 2007; Çopuroğlu ve Mengi, 2014; Girli, 2018). Örneğin, özel öğrenme güçlüğü olan çocukların okulda ilk defa fark edildiği süreç anne-baba için bir stres kaynağı haline gelmekte ve tutarsız ebeveynlik gibi olumsuz aile dinamiklerinin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir (O'Hara ve Levy, 1984). Bazı çalışmalarda, otizmli çocukların anne babalarının, sağlıklı çocukların anne babalarına göre aile içinde daha sık iletişim sorunları ve çatışma yaşadıkları (Sivberg, 2002) gözlenmektedir. Özellikle, annelerin, özel gereksinimli çocuğu olmayan annelere göre daha çok stres altında oldukları ve bazı ruhsal problemler (Esdaile ve Greenwood, 2003, Macias, Saylor, Rowe ve Bell, 2003) yaşadıkları belirtilmektedir.

Son yıllarda yapılan bazı çalışmalarda da özel gereksinimli çocuğa sahip olan annelerin yaşadıkları zorluklara rağmen pozitif bir bakış açısına sahip oldukları ve yaşadıkları zorlukların onları olumlu yönde dönüştürdüğü (Flaherty ve Glidden 2000; Hasting, Allen, McDermott ve Still, 2002; Hastings ve Taunt, 2002; Scorgie, Wilgosh ve Sobsey, 2004) ifade edilmektedir. Otizmli ve gelişimsel yetersiz çocuğu olan anneleri/bakım verenleri strese karşı koruyan faktörlerin, dayanıklılık ve iyimserlik ile ilişkili olduğu birçok çalışmada belirlenmiştir (Halstead, Ekas, Hastings ve Griffith, 2018; Lindsey ve Barry, 2018). Özellikle, son 20 yılda yapılan çalışmalar, özel gereksinimli çocuğun her zaman ailede bir trajedi olarak görülmediğini ve ailenin genel sağlığını negatif etkilemediğini göstermektedir (Risdal ve Singer, 2004).

Çalışmalar, özel gereksinimli çocuğun gereksinimlerinin etkili bir şekilde karşılanabilmesi için, tüm ailenin gereksinimlerinin anlaşılması gerektiğini göstermiştir (Özdemir, 2007). Ailelerin en çok, çocuklarının özel gereksiniminin özelliklerini, sağlık, eğitim konusunda ne gibi sorunlar yaşayabileceklerini ve çocuklarının gelişimine nasıl katkıda bulunabileceklerini öğrenmek istedikleri gözlemlenmiştir. Örneğin, otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların aileleri, terapi ve tedavi, iyi bir eğitim, çocuğu yardıma gereksinim duyduğunda ailenin uygulayabileceği profesyonel öneriler veya danışma servisleri, çocuğundaki farklılıklar ve çocuğunun yaşadığı zorluklar hakkında konuşma, çocuğu problem davranışlar sergilediğinde yapması gerekenleri bilme, çocuğunun eğitimsel ilerlemeleri hakkında bilgiye (Siklos ve Kerns, 2006) gereksinim duymaktadır.

Ailenin tanı sürecinden itibaren çocuklarının eğitim-rehabilitasyon sürecinde merkezi bir rolü olmasını sağlamak amacıyla 70 li yıllarda Amerika ve Avrupa'da birçok ülkede yapılan yasal düzenlemeler, Türkiye’de de 1997 de, 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yapılmıştır. Bu yasa ve ilgili yönetmelikler, genelgelerde özel eğitim sürecinde ailenin merkezi rolüne ve aile eğitimine geçmiş düzenlemelerden daha fazla yer verilmiştir. Aileye yönelik eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla bazı düzenlemeler yapılmıştır, ancak uygulamada bu yasal düzenlemelere uyulmadığı gözlenmektedir.

Özel Eğitim-Rehabilitasyon Sürecinde Ailelerin Yeri ve Rolü

Tanı aşamasından yetişkinlik yaşamına her yaş ve eğitim basamağında çocukların gelişimlerinin desteklenmesi, okulda başarısının artmasında ailenin merkezi yeri ve rolünün olduğu birçok çalışma ile gösterilmiştir. Ayrıca, çocuklarının yetersizliği olan alanlarda desteklenmesi, yeni beceriler kazandırılması, daha sonra ortaya çıkabilecek gelişimsel problemlerin önlenmesi ve olumlu değişiklikler yaratabilmek için tüm aile sisteminin desteklenmesi gerekmektedir (Odom, Yoder ve Hill, 1988; akt. Girli, 2004). Aile merkezli müdahale yaklaşımı ile yürütülen çalışmalar, anne-babaların öz yeterliliklerini arttırma açısından yararlı olmaktadır. Ayrıca, eğitim sürecine katılımdan sağlanan doyum ve çocuk yetiştirme becerileri, kişisel ve ailesel iyi olma, sosyal destek algısı açısından anne-bbalara yararlı olmaktadır. Ayrıca, çocuğun bilişsel, duygusal, sosyal, psikomotor ve dil becerilerindeki gelişiminde ve işlevselliğinde önemli ilerlemeler sağlamada etkili olduğu görülmüştür (Dunst, Trivette ve Hamby, 2007).

Okul öncesi eğitimden itibaren, eğitim sürecine aile katılımı, öğrenme sürecinin ev ortamında aile tarafından desteklenmesini, sınıftaki işleyiş hakkında öğretmenlerle iş birliği oluşturulmasını, aileye yeterlik kazandırılması açısından önemlidir (Epstein ve Sheldon, 2006). Bazı aileler, bir öğretmen gibi çocuklarının eğitimine aktif olarak katılma konusunda daha başarılı olabilirken, bazı aileler evde çocuğun öğrenmesini teşvik edici ortam ve yaşantılar oluşturma konusunda daha başarılı olmaktadır. Bazı aileler ise her iki katkıyı da etkili bir şekilde yapabilmektedir.

Psikolog. Dr. Alev Girli

ÇAĞDAŞ IŞIK ÖZEL EĞİTİMDE AİLE ÇALIŞMALARI

Hangi yaş grubunda olursa olsun, kurumumuzda eğitim alan çocuklarımızın değerlendirilmesi, gereksinimlerinin belirlenmesi ve programın uygulanması aşamalarında aile ile işbirliği ve iletişim esastır. Bu süreç periyodik olarak yapılan aile değerlendirme toplantıları ile yürütülür. Aileler her dersten sonra çocuklarının çalışmaları ve ev çalışması hakkında bilgilendirilir. Bu bilgilendirme ders videoları veya aileyi derse alarak da desteklenir. Rutin olarak, aile okul işbirliğini sürdürmek amacıyla yapılan bu çalışmalara ek olarak, bireysel aile danışmanlığı, psiko-eğitsel duygusal destek amaçlı aile eğitim grupları ve beceri öğretim programları yapılmaktadır. Bu çalışmalar, anne grupları, baba grupları, anne-baba grupları ve kardeş grupları olarak veya bireysel olarak yapılmaktadır.

Psikolojik Danışma ve Duygusal Destek Amaçlı Gruplar

Aile danışmanlığı, ailedeki davranış örüntülerini ve aile yapısını anlamayı ve iyileştirmeyi, böylece hem aile üyelerindeki hem de bir bütün olarak ailedeki değişimi ve gelişimi sağlayabilmeyi amaçlar. Özel gereksinimi olan çocukların ailelerine yönelik danışmanlık çalışmaların amacı, anne-babaların yaşadıkları duygusal süreçleri anlamalarını sağlamak, aile işlevselliğini arttırmak, anne-baba iletişimini güçlendirmek, anne-babalık rollerini yeniden oluşturmalarına katkıda bulunmaktır. Bilgilendirici psikolojik danışmanlık yaklaşımı kullanılarak yapılan çalışmanın ilk üç oturumu tanısal özellikler, çocuğun gelişim ve eğitim süreci hakkında bilgileri içermektedir.

• Grup çalışmaları, gönüllü/istekli aileler arasından 8- 16 kişilik anne grupları, baba grupları, kardeş grupları veya anne-baba grupları oluşturulur.

• Gruplar oluşturulurken çocukların engel türü dikkate alınır. Grup çalışmasının amacına göre yeni tanı almış, erken çocukluk veya ergen, yetişkin olmak vb. çocuklara ilişkin özellikler de dikkate alınarak gruplar oluşturulabilir.

• Oturumlar 2 saat olarak, haftada bir gün olmak üzere planlanır ve çalışma toplam 24 saatte tamamlanır.

Bireysel danışmanlığa gereksinim duyan anne, baba ve kardeşlere “bireysel danışmanlık” hizmeti verilmektedir.

Beceri Öğretim Programları

Özel gereksinimli çocukların hedeflenen becerilere ulaşmalarında okulda edindikleri bilgi ve becerileri farklı ortamlara özellikle günlük yaşamlarına genellemeleri önemlidir. Oturumların uzunluğu ve çalışmanın toplam süresi katılımcı sayısına, belirlenen hedeflere göre değişmektedir.

• Ailelere, hedeflerin amaçları ve hiyerarşisinin anlamı, becerileri analiz etme, eğitimde kullanılan ödül, yardım çeşitleri, ortam düzenleme, kayıt tutma, doğal ortamda yapılacak genelleme çalışmaları gibi, beceri öğretiminde kullanacakları temel bilgiler video filmler ile uygulamalı olarak öğretilmektedir.

• Ayrıca çocuğun tanısına, yaşına göre ailelerin edinmesi gereken bilgi ve beceriler değişmektedir. Örneğin, kaynaştırma sürecinde olan çocukların ailelerine akademik becerileri evde desteklemeleri için gerekli olan ders çalışma becerileri, zamanı kullanma ve okuma yazmada kullanılan stratejiler konusunda eğitim programı düzenlenebilmektedir.

• Özbakım becerilerinin evde öğretimi, ya da yemek yapma, ev işleri gibi evcil becerilerin öğretimi konusunda aile eğitim programları yapılabilmektedir. Bu nedenle aile eğitim grubu oluşturulurken, her çocuğun ve ailenin gereksinimine göre anne-babalara kazandırılması gereken beceriler belirlenir ve program içeriği oluşturulur.

C- Eğitimci eğitimleri ve özel eğitim kurumlarına yönelik danışmanlık
...
D- Testler

TESTLER

EĞİTSEL TANI/DEĞERLENDİRME

 

Tıbbı tanılamaya veri sağlamak, eğitsel tanılama, yönlendirme ve program oluşturma amacıyla eğitim merkezimizde eğitim alan çocuklarımız için ve değerlendirme talep eden ailelerin veya kurumların taleplerine yönelik aşağıda yer alan test ve kontrol listelerinden amaca uygun olanlar kullanılmaktadır.

Testler

 • WISCR zeka testi
 • Ankara Gelişim Envanteri AGTE, Denver
 • Peabody
 • Zihin kuramı testleri
 • MCHAT

 

Kontrol listeleri

MEB Programları kontrol listelerine ek olarak aşağıda yer alan, merkezimizde kullanılan destek eğitim programlarının kontrol listeleri kullanılmaktadır.

 • Portage Erken Çocukluk Programı Kontrol Listesi
 • Küçük Adımlar Erken Çocukluk Dönemi Kontrol Listesi
 • Özel Öğrenme Güçlüğü Programı Kontrol Listesi
 • Yetişkin Engelliler Programı Kontrol Listesi
 • Sosyal Beceriler Kontrol Listesi
 • Cinsel Eğitim Programı Kontrol Listesi
 • Beslenme Sorunları Kontrol Listesi

ZİHİN KURAMI TESTLERİ

Zihin kuramının değerlendirilmesinde yaygın olarak “Yanlış İnanç/Kanı Testleri” kullanılmaktadır. Birinci ve ikinci düzey yanlış inanç testlerini geçen çocukların ileri düzey zihin kuramı testlerini geçmeleri beklenir.

Aşağıda yer alan testler, Türkçeye uyarlanmış ve geçerlik güvenirlik çalışması yapılmış olan ve merkezimizde kullanılan testlerdir.

Ancak I. Düzey yanlış inanç testlerini geçen çocukların yanlış inancı geliştirdiği düşünülür, geçemeyen çocukların zihin kuramı becerilerinin öncülleri olan; ortak dikkati, sembolik oyun düzeyi, sevmek-bilmek gibi akli durum sözcüklerini kullanıp kullanmadığı ve sosyal referans alıp almadığı değerlendirilmelidir. Ayrıca, Basit perpektif alma, Karmaşık perpektif alma ve görme bilmeye neden olur testlerini de geçmesi gerekir.

 

1. Düzey Yanlış İnanç Testleri

Normal gelişim gösteren çocuklar 4-5 yaş civarında bu birinci düzey testleri geçebilirler.

Bu testlerle, çocuğun zihinsel işlemlemenin kişiye özel ve bağımsız olduğunu anlayıp anlamadığı, başkasının yanlış inancını/kanısını anlayıp anlamadığı, bakış açısına göre elde edilen bilginin değiştiğini ayırt edip edemediği değerlendirilir.

 • Yer değiştirmeli (transfer) testler: “Sally Ann” testi
 • Beklenmedik içerik testleri: “Smarties” testi
 • Görünüm- gerçeklik testleri: Görünüşü ile gerçeği farklı olan nesneler. ör. taşa çok benzeyen bir sünger.

 

2. Düzey Yanlış İnanç Testleri

Normal gelişim gösteren çocuklar 6-7 yaş civarında bu ikinci düzey testleri geçebilirler.

Bu testlerle, aynı olayda yanlış ve doğru inanca sahip kişilerin olabileceğini anlayıp anlamadığı, bir kişinin başka bir kişi hakkındaki düşüncesinin olduğunu anlamaya başlayıp başlamadığı değerlendirilir.

 • Dondurma kamyonu testi
 • Çikolata testi
 • İkinci aşama Sally Anne II testi

 

İleri Düzey Zihin Kuramı Testleri

Normal gelişim gösteren çocuklar 8-9 yaş civarında ileri düzey zihin kuramı testlerini geçebilirler.

Bu testler, üst düzey akli durumlara atıfta bulunma, başkalarının duyguları, niyetleri, düşüncelerini, şakaları, iğneleme, ima ve yalanları anlama ve empati becerilerini değerlendirmek için kullanılır.

 • Göz Testi: Basit ve karmaşık duyguları anlama
 • Garip hikâyeler testi: Blöfleri anlama, yalanları ve şakaları anlama, ikna etme, kişilerin açık etmedikleri duygu, düşünce veya niyetlerini anlama gibi karmaşık beceriler.
 • Gaf testi: gafları anlayabilmesi değerlendirilir.
 • Empati Testi: çocuğun empatinin duygu ve düşünce boyutunu anlayıp anlamadığı değerlendirilir.

 

 

ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE)

Merkezimizde, gelişimsel açıdan yüksek risk taşıyan bebek ve çocukların belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.  0-6 yaş grubundaki bebek ve çocukları dil -bilişsel, ince motor, kaba motor ve sosyal beceri ve özbakım alanlarında değerlendirme olanağı sağlar ve hangi gelişim alanında daha fazla risk taşıdığı hakkında fikir verir. Toplam 154 madde üzerinden çocuğun, genel gelişim puanı hesaplanmasını sağlar, böylece çocuğun genel gelişim düzeyinin yaşına uygun düzeyde olup olmadığı belirlenir.  Tanısal amaçlı tek başına kullanılmaz. Belirlenen risk alanlarına göre daha ayrıntılı değerlendirme yapmak için kullanılmaktadır. Örneğin, gelişimsel açıdan risk olduğu gözlenen bir bebek-çocuk için önce AGTE uygulanır. Eğer davranış özellikleri açısından otizm özellikleri varsa M-CHAT ile değerlendirilir. Ancak bu iki testte erken müdahale programı için kullanılmaz. Otizm riski varsa PEP- R ile ayrıntılı değerlendirme yapılarak BEP hazırlanır. Gelişimsel gecikme, zihinsel öğrenme güçlüğü öncülleri varsa PORTEGE veya KÜÇÜK ADIMLAR kontrol listesi ile ayrıntılı değerlendirme yapılır ve BEP hazırlanır.

 

Röportaj

Işık Özel Eğitimin onuncu yılında Aile Derneği olarak kuruculardan Alev Girli’den merkezi anlatmasını istedik ve aşağıda yer alan ropörtaj ortaya çıktı…
Sn. Alev Girli, özel eğitimle ilgilenmeye ne zaman ve nasıl başladınız? Özel eğitimle ilgilenmem biraz rastlantısal gelişti diyebilirim. Çocuklara yönelik psikolojik danışmanlık ve sanat- kültür çalışmaları yaptığımız bir merkezi ve bir anaokulunu 1989’da üç arkadaş kurmuştuk. Alsancak’taki merkezimizi arayan fizyoterapist sevgili Zuhal Temizkan Cerebral Palsy’li bir hastasının eğitimini üstlenip üstlenemeyeceğimi sormuştu. Randevulaştık, anne, Elvin ve Zuhal birlikte geldiler. Anne, kızının eğitimcisinin yurtdışına, ülkesine geri döndüğünü ve kızına bir eğitimci aradığını belirtti. Çocuğunun tedavi ve eğitimini bebeklikten itibaren önce Almanya’da, sonra Türkiye’de sürdürmüştü. Ancak şu anda çok çaresizdi, çünkü eğitimcisiz kalmışlardı. Ben üniversitede zihinsel özürlülerin eğitimi ile ilgili seçmeli bir ders almış ve bir sömestr Ankara Etlik’te eğitilebilir çocuklar okulunda uygulama yapmış olduğumu, ancak bunun yeterli olmayacağını belirterek üç aylık bir deneme süresi istedim. “Bu süre sonunda yararlı olursam çalışmaya devam ederim, yoksa bırakırım” dedim. Aile bu şartı kabul etti ve çalışmalara başladık.

Sanıyorum bu dönem başarılı oldu ki hala özel eğitimle ilgileniyorsunuz?

Evet. Ancak benim için çok zor bir üç ay olduğunu söylemeliyim. Elvin’i gördüğüm günün akşamı evdeki bütün ders notlarımı, teksirleri, kitapları yeniden karıştırdım, C.P. ve zihinsel engelli çocuklar hakkında ne buldumsa okudum. Ertesi gün kitapçılar ve kütüphane taraması ile yeni bir şeyler bulup okumaya başladım. Sonra da ilk çalışmalar için gerekli olduğunu düşündüğüm bazı oyuncak ve materyaller satın aldım.

İlk derslerde çalışma odasına anne ile birlikte girdik, çünkü Elvin oldukça agresif bir çocuktu, materyali fırlatma, saç çekme gibi pek çok uygunsuz davranışı vardı. İlk dersten sonra sınıfta materyal bulundurmamaya, kapı önüne koymaya başladım. İçeriye tek tek materyal alıp, çalışınca dışarı koyup yenisini alıyordum. Ayrıca çalışma sırasında küpe takmama, saçlarımı toplama, üzerime rahat edebileceğim giysiler giyme gibi pek çok önemli ayrıntıyı bir iki ders sonunda kavradım.

Bir saatlik dersten sonra kan ter içinde çıkıyor, 1-2 saatte kendime gelebiliyordum. Neyse uzatmayalım, bütün bunlara rağmen bu işten çok zevk aldığımı söylemeliyim. Üç aylık sürenin bitiminde Elvin’le kurduğumuz ilişki ve işbirliği artmış ve küçük gelişmeler gözlenmeye başlamıştı. Bunun üzerine aile ile çalışmayı sürdürmeye karar verdik.

Usta bir marangoz bulup Montessori oyuncaklarını ve başka pek çok materyali, kataloglardan çizim ve ölçülerini hazırlayarak yaptırdım.

Sanırım Semra’nın çalışmaya başlaması bu dönemlere rastlıyor?

Evet. Elvin’deki gelişmeyle birlikte ailenin yeni ailelere beni önermesi üzerine öğrenciler artmaya başladı. Bu arada Semra ile tanıştım ve birlikte çalışmaya başladık. Ankara’daki eğitim merkezlerini inceledik, yeni materyaller ve yayınlara ulaştık. Bu arada artan öğrenci talebi nedeniyle ben bir seçim yapma gereği duydum. Ya anaokulu ve normal gelişim gösteren çocuklarla ya da engelli çocuklarla çalışacaktım. Her biri yeni bir araştırma ve daha bireysel bir çalışma gerektiren engelli çocuklarla çalışmak mesleki olarak daha doyurucu geldiği için anaokulundan ve diğer çalışmalarımdan vazgeçtim. Işık Özel Eğitim 1991’de SHÇEK bağlı olarak yalnızca özel eğitim gerektiren çocuklarla çalışmak üzere kuruldu.

Sanırım o yıllarda özel eğitim alanında daha geniş bir yelpazeniz vardı, öyle mi?

Engelli insanlarla ilgilenmeye başlayınca durumun vahametini kavradık. Devlet okulları çok yetersizdi, 7 yaşın altındaki çocuklar alınmıyordu ve sıra gelmesi için bazen 1- 2 yıl bekliyorlardı. Ayrıca her çocuğa uygun kurum da yoktu. Her yaştan, her engel grubundan öğrenci gelmeye başlamıştı. Biz zihinsel engelli, işitme veya konuşma engelliler ve otistik çocuklarla çalışıyorduk. Genellikle zihinsel engel ve cerebral palsy veya zihinsel engel ve epilepsi gibi birden fazla engeli olan çocuklar vardı.

İki yıl önce işitme ve konuşma engeli olan çocuklarla ilgili özel merkezler açıldı ve biz işitme engelli öğrencilerimizi o okullara gönderdik. Şimdi sadece zihinsel engelli ve otistik çocuklarla çalışıyoruz.

Hangi yaşta ve hangi özelliklere sahip çocukları eğitime alıyorsunuz?

Şu anda tanısı mental retardasyon (zihinsel engel) ve/veya otizm olan çocuklarla çalışıyoruz. Tanının üniversite hastaneleri çocuk psikiyatrisi servisleri veya sağlık kurulları, devlet hastaneleri, SSK hastaneleri sağlık kurulları veya M.E.B. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tarafından konulması gerekiyor.

Eğer aile bazı şüphelerle bize gelirse biz bu kurumlara yönlendirip, önce tanı konmasını istiyoruz, sonra eğitim için program yapıyoruz.

Yaşa gelince, erken eğitim özellikle çok önemli. Bu nedenle tanı konduğu anda eğitime başlanabiliyor. Geçmiş yıllarda daha çok okul çağına yakın yaşlarda öğrenci gelirdi. Şimdi sevindirici olan özellikle otizmlilerde tanı yaşının iki yaş civarına gelmesi. Az sayıda da olsa altı ay- iki yaş arası bebeklik döneminde gelen öğrencilerimiz de oluyor. Üst yaş sınırı ise yok. Şu anda en büyük öğrencilerimiz 24- 25 yaş civarında.

Eğitim programları hangi faktörlere göre farklılaşıp, değişiyor?

Hastanelerden tanısı konularak merkezimize gelen çocukların ailelerinden ilk görüşmede olabildiğince ayrıntılı bilgi alınır. Sonra bir aylık bireysel değerlendirme programı uygulanır. Bu süre içinde çocuğun okula uyum süreci ile ilgili gözlemler, gelişimsel-eğitimsel değerlendirmesi, varsa problem davranışları belirlenir. Ve çocukla ilgili ilk değerlendirme raporu yazılarak “bireysel eğitim programı” hazırlanır. Aile ile toplantı yapılarak bu değerlendirme birlikte gözden geçirilir ve eğitim hedefleri tartışılarak son şekli verilir.

“Bireyselleştirilmiş eğitim programı” yapılırken çocuğun yaşı, bireysel özellikleri, kapasitesi, ilgileri, özel yetenekleri dikkate alındığı için, o çocuğa özgüdür ve onun programıdır.

Ayrıca başka eğitim kurumlarına (anaokulu, ilkokul, özel eğitim kurumu, vb.) devam eden bir çocuk ise oradaki çalışmalar hakkında olabildiğince bilgi toplanır, okulu ile iletişim kurularak çalışmalar arasında koordinasyon sağlanmaya çalışılır.

Çocukla ilgili değerlendirmeler üç aylık periyotlarla devam eder, her değerlendirmede gelişmeler ve varsa sorunlar nedenleriyle birlikte belirlenir, eğitim hedefleri gözden geçirilerek gerekli eklemeler yapılır ve aile ile toplantı yapılarak bilgi verilir.

Işık Özel Eğitim’in en önemli özelliklerinden biri aileyi eğitimin bir parçası kılmaya önem vermesidir. Her öğrencinin bir defteri vardır ve her öğrenciye düzeyine uygun ev ödevleri, ev çalışmaları verilerek ailenin de eğitimde rol alması sağlanır.

Peki hangi çocuğun bireysel, hangi çocuğun grup eğitimi alması gerektiğine nasıl karar veriyorsunuz, aile mi tercih ediyor?

Bebeklik dönemindeki zihinsel engelli çocuklar, hatta üç yaşa kadar olanlar bireysel eğitim alırlar. Bebeklik dönemi çalışmaları daha çok anne eğitimi, yani ev ağırlıklı programlardır. Çoğu zaman anne derse alınarak çocuğu ile nasıl çalışacağını öğrenmesi sağlanır. Bireysel eğitimdeki her çocuk değerlendirme dönemlerinde grup eğitimine alınıp alınmaması açısından da değerlendirilir.

Eğitilebilir veya daha iyi düzeydeki zihinsel engelli bir çocuk anaokulu veya ilkokula gidebilecek düzeye gelince kaynaştırmaya bu kurumlara yönlendirilecektir. Ancak bazı öğrencilerin bu entegrasyon sürecinden önce daha küçük gruplarda yaşıtlarıyla birlikte öğrenmeyi ve sosyal kuralları öğrenecekleri bir geçiş sürecine gereksinimleri vardır.

Daha ağır zihinsel engelliler ise böyle bir entegrasyonu yaşayamayacaklardır. Ancak onların da yaşıtlarıyla birlikte olmaya ve sosyal bir ortamda bulunmaya gereksinimleri vardır. Bu düzeydeki çocuklar grup içinde birlikte eğitim alabilecek dikkat ve davranış özelliklerine sahip olduktan sonra grup eğitimine alınırlar. Pek çok öğrenci için bireysel ve grup eğitimi farklı ağırlıklarda olsa bile birlikte uygulanır. Ve unutulmamalıdır ki yalnız grup eğitimine giden öğrencilerin de “bireysel eğitim programları” vardır.

<Otistikler için de aynı yol mu izleniyor?

Bir yılı aşkın bir süredir otistikler için ayrı bir merkezimiz var. Bu merkeze birincil tanısı otizm olanlar kabul ediliyor. Bu merkezdeki uygulama, temel ilkelerde zihinsel engelliler okullarımızdaki uygulamalara benziyor tabii. İlk kabul, değerlendirme süreçleri ve ev çalışmaları değişmez kurallarımız. Sadece grup çalışmasında farklılıklar var. Biliyorsunuz, otizm sosyal ve iletişim becerilerinde yetersizlik olarak özetlenebilir. Bireysel eğitimle öğretmeni ile iletişim kurabilen, aile ile iletişim düzeyi artan çocuk için yaşıtlarıyla iletişim kurabilmesi için grup çalışması başlatılır. Grupları çocukların düzeyine göre 2, 3 veya 4 kişiden oluşturabiliyoruz. İletişim düzeyi çok sınırlı bir çocuksa iki kişilik bir grupla başlanıyor ve sayı yavaş yavaş arttırılıyor. Gruptaki eğitim süresi de çocukların gelişimine göre 1 saatten başlayıp 2,5 saate kadar arttırılıyor. Çocuğun okuldaki grupta sosyalleşme ve iletişim düzeyi geliştikçe önce kısa süreli, sonra daha uzun süreli olmak üzere anaokuluna yönlendiriliyor. Tabii ağır derecede otistik özellikleri olan veya otizmin yanısıra zihinsel engeli olan çocuklar çoğu zaman anaokulu veya yaşı gelince ilkokula gidemeyecekleri için merkezimizde bireysel ve grup eğitimine devam ediyorlar.

Özellikle şunu gözden kaçırmamak gerekiyor; her çocuğun potansiyellerini açığa çıkarmak ve onu maksimum düzeyde geliştirmek için adım adım değerlendirme yapmak çok önemlidir. Her adımda eğitim programının içeriğinde özbakımdan, motor becerilere, sosyal becerilerden ev içi çalışmalara kadar pek çok çalışma çoğu zaman iç içe yer alır. Zaman zaman bazı alanlardaki beceriler daha ağırlık kazanabilir. Bu hem zihinsel engelliler, hem de otistikler için geçerlidir.

Sanat, spor, kültürel-eğitsel geziler gibi programlara kimler alınıyor?

Resim, seramik, vb. gibi sanatsal uğraşılar ve elişi gibi daha çok üretkenliğe yönelik çalışmalar grup eğitimindeki yetişkin öğrenci sınıflarında akademik çalışmayla birlikte yürütülüyor. Ayrıca öğretilebilir düzeyde, ancak belli alanlara ilgisi veya yeteneği olan çocuklar da bu tür çalışmalara yönlendiriliyor. Bu çalışmalar için branş öğretmenleri var ve program dahilinde çalışmalarını sürdürüyorlar.

Kamusal alan becerileri için, geziler, otobüs, vapur kullanma, alışveriş yapma, kafe veya fast food mekanlarına gitme, yiyecek-içecek siparişi verme gibi birçok beceri önce okulda sonra gerçek ortamında çalışılıyor.

Otistik öğrenciler için ise Cumartesi günleri müzik kursumuz var. Çocuklarımızın kursa katılması konusunda eğitimcilerimizle yaptığımız değerlendirmelerden sonra karar veriyoruz.

Biraz da “Aile Eğitim Programlarından” bahseder misiniz?

Önceleri kurum dışındaki uzmanların da katılımıyla konferanslar, tartışmalı toplantılarla aileleri daha çok bilgilendirmeye yönelik programlar yaptık. 1995 yılında master tezim için engellilerin aileleriyle yapılan çalışmaları inceleyerek ve bizim ailelerimize uygulayabileceğimiz bir program oluşturdum. 96’dan beri, yani üç yıldır bu programı uyguluyoruz. Program iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm bilgilendirici psikolojik danışmanlığı, ikinci bölüm ise beceri öğretimini içeriyor. Aile eğitim programına katılım zorunlu değil, dileyen anne- babalar katılıyor.

Aile kulübü ve kütüphane ile neleri amaçlıyorsunuz?

Aile kulübü ile, ailelerin bir araya gelip sohbet edebilecekleri, sosyal faaliyetler düzenleyip gazete, dergi, kitap, makale, vb. okuyabilecekleri bir alan yaratmaya çalıştık. Burada yapılacak çalışmaların programını gönüllülerden oluşan aile kulübü üyeleri gerçekleştiriyor, bizden katkı isterlerse katılıyoruz. Aile kulübümüz en son olarak Kuşadası’na yatılı bir gezi düzenledi. Bu binada ayrıca çocuklar için eğitim araç gereçleri, yardımcı kitaplar da satılıyor.

Ar-Ge ne gibi çalışmalar yaptı?

Bu birimin çalışmaları 97 Kasım’ ında başladı. Sevgili Arzu’nun çok büyük katkıları var. Geçen yıl dört kişilik bir ekiple dört ayrı araştırma gerçekleştirdik ve psikoloji kongresinde sunduk. Ayrıca pek çok makale çevirisi yapıldı. İnternet bağlantısı ile pek çok enstitüyle ilişki kurduk ve alanımızdaki gelişmeleri sürekli izliyoruz. Ar-Ge çalışmaları kapsamında “Cinsel Eğitim”, “Otizm” ve “Kardeşler” le ilgili üç kitapçığımız da yakında yayınlanacak.

Peki bu kadar çok işi kaç kişi ile gerçekleştiriyorsunuz?

Işık Özel Eğitim, Alsancak’ta dört ayrı binada bu hizmetleri sunuyor.

Işık 1, Zihinsel Engelliler Bireysel Eğitim Merkezi,

Işık 2, Zihinsel Engelliler Grup Eğitimi Merkezi,

Işık 3, Otistikler Bireysel ve grup Eğitimi Merkezi

Işık 4, Ar-ge, Aile Kulübü, Kütüphane.

Okuların müdürleri Işık 1’de Dr. Psi. Mustafa Özekes, Işık 2’de Uzm. Psi. Semra Öztürk, Işık 3’te de benim. Bizim dışımızda 16 psikolog var. 4 çocuk gelişimcisi, 1 ilkokul öğretmeni, 1 elişi öğretmeni, 1 beden eğitimi öğretmeni, 1 el sanatları öğretmenimiz var. kadrolu öğretmen yardımcımız, 6 stajyer öğretmen yardımcımız, 1 idari işler müdürü, 1 muhasebe müdürü, 1 büro personeli ve 5 hizmetlimizle oldukça geniş bir aileyiz. Ayrıca İzmir’in değişik semtlerinden öğrenci getiren 2 tane de servisimiz var.

On yıl önce, yani başladığınız dönemdeki Özel Eğitim Hizmetleriyle bugünkü hizmeti karşılaştırır mısınız?

Kendi kurumumuz açısından baktığımızda çok büyük değişiklikler oldu. Öncelikle bizler bu işi kuran ve yürüten kişiler olarak çok deneyim sahibi olduk. Ayrıca master, doktora gibi akademik çalışmalarla bilgilerimizi geliştirdik. Yurtdışı geziler yaparak, yurtdışındaki okullarla ilişkiler kurarak ve internet aracılığıyla gelişmeleri izleyip, kendimize uygun olanları uyarlamaya çalışıyoruz.

Özel eğitimde eleman sorunu var, yetişmiş eleman bulmak çok güç. Biz hizmet içi eğitim programından geçirdiğimiz psikologlarla çalışmayı yeğliyoruz. İlk yıllarda özel eğitimde sürekli çalışmayı düşünen eleman bulmak çok zordu ve sık sık eleman değişirdi. Son üç yıldır elemanlarımız daha kalıcı oldu, çok az değişiklik yaşadık. Okulun kapasitesi arttıkça da yeni elemanlar geliyor. Hizmet içi eğitim eski ve yeni öğretmenler için farklı yoğunluklarda, sürekli var. Eğitimi eskiye göre çok çeşitlendirdik. Okul dışı gezilerimiz, yıl sonu gösterilerimiz, sergilerimiz, sosyal etkinliklerimiz çok arttı.

Aile eğitim programlarımız düzenli yapılıyor. İlk yıl 13 kişi ve 1 defayla sınırlı olan aile eğitim programları 98’de 54 kişi ile ve 4 kez gerçekleşti.

Geçen yıl engel gruplarını tanıtan broşürler çıkardık, kitapçıklar ve dergi ise bu yıl gerçekleşiyor. Bütün bunlar 9 yıl önce hayallerimizdi, bugün gerçeklerimiz oldu.

Özel eğitim genelinde de iyi gelişmeler var. En önemlisi tanı süreçleri hızlandı ve erken eğitimin önemi hem aileler, hem de tanıyı koyan hekimler tarafından daha çok anlaşılır oldu. Sanırım özel eğitime gönül ve emek veren az sayıda eğitimcinin ve ailenin çabalarıyla çocuklarda görülen somut gelişmeler özel eğitime yönelik olumsuz yargıları ya da bilgi yetersizliğini kırmada önemli oldu. Diğer bir önemli gelişme özel eğitim merkezlerinin çoğalması. Artık özel eğitimle uğraşan bizlere mazoşist gözüyle bakılmıyor, pek çok meslektaş bu alanı sevmeye başladı. Gerçekten sevenlerle, iyi bir “iş” alanı olarak sevenleri ayırt etmek ve hızla çoğalan okullardan iyi olanları bulabilmek ise aileye kalıyor.

Burada ailelere küçük bir not; çocuklarınız için anaokulu veya ilkokul ararken iyi okul, iyi öğretmen arar, sorup soruşturursunuz. Lütfen engelli çocuğunuz için de bunu yapın. Kurucusu kim, daha önce nasıl işler yapmış, neden bu işi seçmiş, diploması, uzmanlığı nereden? Gibi soruların yanıtlarını bulmadan çocuğunuzu hemen en kolay ulaştığınız yere bırakmayın. Ne yazık ki bugün için özel eğitim herkesin el attığı bir alana dönüştü ve herkes iyi niyetli olmayabiliyor, ya da iyi niyetli ama yeterince bilgili ve deneyimli olmayabiliyor.

Diğer bir iyi gelişme, devletin ailelere, engelli çocuklarıyla ilgili daha çok yardımcı olması ve bu amaçla pek çok yeni düzenleme yapması.

0 232 243 28 68