GELİŞİMSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA KAZA VE YARALANMA

THE EXAMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE INSTUCTIONAL PROGRAM TEACHING BELIEF BASED EMOTIONS TO CHILDREN WITH AUTISM THROUGH FLASH CARDS
17 Şubat 2020
GELİŞİM BASAMAKLARI, ERGOTERAPİ, ERGOTERAPİST & DUYU BÜTÜNLEME
3 Mart 2020
Tümünü Göster

GELİŞİMSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA KAZA VE YARALANMA

Hatice YILDIRIM SARI & Alev GİRLİ

 

 

 

 

 

ÖZET
Gelişimsel yetersizliği ve kronik bir durumu olan çocukların yaralanma ve kaza riskinin yetersizliği olmayan çocuklardan daha yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Bunun yanında, zihinsel yetersizliği olan çocuklarda kendine zarar verme davranışına da sık rastlanmaktadır. Çocukluk çağında kaza ve yaralanmaya ilişkin araştırmalar, önlemler, girişim programları konusundaki gelişmeler ve duyarlılıklar fazladır, ancak gelişimsel yetersizliği olan çocukların kaza ve yaralanma özelliklerini inceleyen araştırmalar ve konuya yönelik ilgi daha azdır. Bu nedenle, bu makalede gelişimsel yetersizliği olan çocukların kaza riski, yaralanma durumları ve alınan önlemler üzerinde yoğunlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gelişimsel yetersizlik ve kaza, gelişimsel yetersizlik ve yaralanma, yetersizlik ve yaralanma, çocuk ve yaralanma.

ABSTRACT
Accident and Injury in Children with Developmental Disabilities Injury and accident risks are higher in children with developmental disabilities and chronic condition than children don’t have any disabilities. In addition, self-injurious behavior in children with intellectual disabilities also are common. There are a lot of researches, prevention and intervention programmes about on accident and injury in childhood, but there are a few researches about on accident and injury of children with developmental disabilities and it is low for interesting about this subject. For this reason, it focused accident and injury risks on children with developmental disabilities and prevention in this article
Keywords: Developmental disability and acciden; developmental disability and injury; disability and injury; children and injury.

Tam metin makaleyi okumak için tıklayınız.

 

Comments are closed.