Duyurular

19 Ekim 2018

PEP-R ( Psiko- Eğitimsel Profil ) Ölçeği Eğitimi

Eric Schopler ve arkadaşları tarafından ABD’de geliştirilen ve 30 dan fazla ülkede kullanılan TEACCH programının çocukluk dönemi ölçeği olan PEP (1972)in 1979 da revize edilen formu […]
1 Aralık 2018

Otizmli Bireylerde YAPILANDIRILMIŞ YAKLAŞIM ile ETKİLEŞİM TEMELLİ YAKLAŞIMIN Eklektik Kullanımı Eğitimi

Bu eğitimde öncelikle bireyin gereksinimlerini, becerilerini ve ilgilerini dikkate alarak bireysel eğitim programı geliştirmeyi ve görsel olarak yapılandırılmış öğretim tekniklerini kullanarak fiziksel çevreyi, günlük programları, bireysel […]
12 Aralık 2018

Otizme Dost Bir Yaklaşım: TEACCH

Dr. Öğretim Üyesi Alev GİRLİ / Dokuz Eylül Üniv., Buca Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (Bu yazı ilk olarak 06-09 aralık 2007 tarihlerinde gerçekleşen “Özürlüler’07 Kongre Sergi ve Sosyal […]
27 Eylül 2016

30. yılımıza doğru ilerlerken…….

  30. yılımıza doğru ilerlerken……. Çağdaş Işık Özel Eğitim 2019 yılında 30 yaşında olacak, aşağıda on yıl önce 2009 da 20. yılımızda İLKIŞIK Dergisi için kurucularımızdan […]