NuriAydin

16 Ocak 2019

What Is a Good Essay Writing Service Reviews & Guide

How to Get Started with What Is a Good Essay Writing Service? As a result, whenever you have been assigned with a complicated topic, you don’t […]
12 Aralık 2018

Otizme Dost Bir Yaklaşım: TEACCH

Dr. Öğretim Üyesi Alev GİRLİ / Dokuz Eylül Üniv., Buca Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (Bu yazı ilk olarak 06-09 aralık 2007 tarihlerinde gerçekleşen “Özürlüler’07 Kongre Sergi ve Sosyal […]
1 Aralık 2018

Otizmli Bireylerde YAPILANDIRILMIŞ YAKLAŞIM ile ETKİLEŞİM TEMELLİ YAKLAŞIMIN Eklektik Kullanımı Eğitimi

Bu eğitimde öncelikle bireyin gereksinimlerini, becerilerini ve ilgilerini dikkate alarak bireysel eğitim programı geliştirmeyi ve görsel olarak yapılandırılmış öğretim tekniklerini kullanarak fiziksel çevreyi, günlük programları, bireysel […]
19 Ekim 2018

PEP-R ( Psiko- Eğitimsel Profil ) Ölçeği Eğitimi

Eric Schopler ve arkadaşları tarafından ABD’de geliştirilen ve 30 dan fazla ülkede kullanılan TEACCH programının çocukluk dönemi ölçeği olan PEP (1972)in 1979 da revize edilen formu […]