OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ve ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TANILI BİREYLERİ ZİHİN KURAMI TESTLERİ İLE DEĞERLENDİRME

SOSYAL BECERİLER VE ZİHİN KURAMI BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ

Otizmli çocuklara uygun sosyal ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine odaklanan ve yaygın olarak kullanılan, yüksek derecede yapılandırılmış sosyal beceri çalışmalarının, sosyal işlevler üzerinde önemli yararları olmasına rağmen, başka ortamlara genellenmesinde sınırlılıklarının olduğu bilinmektedir. Bu nedenle otizmli çocuklara beceri öğretmenin yeterli olmadığı, farklı sosyal durumlara uygun şekilde davranışlarını uyarlayabilmenin geliştirilmesi, diğer bir deyişle zihin kuramı becerilerini kazanmaya yönelik çalışmaların da sosyal beceri çalışmaları içerisinde yer alması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Benzer şekilde Özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG) tanılı çocukların da sosyal biliş alanında ve sosyal becerilerde yetersizlikler yaşayabildikleri ve bu durumun örneğin mutluluk, üzüntü gibi yüz ifadelerini ve düşünceli, sıkılmış gibi karmaşık duyguları, beden dilini anlamalarını engellediği, sosyal ipuçlarını okuyamamalarına neden olduğu bilinmektedir. Zihin kuramı becerilerini değerlendirme için kullanılan testler Özel Öğrenme Güçlüğü ve diğer özel gereksinimli bireylerin sosyal beceri programlarına dahil edilecek zihin kuramı becerilerinin belirlenmesinde kullanılabilir. Aynı şekilde, zihin kuramı ve sosyal becerileri öğretmek için kullanılan etkili öğretim yöntemleri OSB tanılı çocukların yanısıra diğer özel gereksinimli gruplardaki bireyler için kullanılmaktadır. Bu eğitim çalışmasında, otizmli bireyler ve özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin sosyal beceri yetersizlikleri ve ilişkili kuramlar (zihin kuramı ve diğer bilişsel kuramlar), Yanlış inanç ve zihin kuramı testlerinin kullanımı, test sonuçlarını yorumlama, zihin kuramı becerilerinin yer aldığı sosyal beceri programı hazırlama öğretilecektir. Zihin kuramı becerilerinin öğretiminde kullanılan yöntemler hakkında teorik bilgi verilecektir. Öğretim, aktivitelerden örnekler, video filmler kullanılarak yapılacaktır. Eğitim üç modülden oluşmaktadır.

1. MODÜL: ZİHİN KURAMI GELİŞİMİ

Sosyal beceri yetersizlikleri ve bilişsel ilişkili kuramlar (yürütücü işlevler, merkezi bütünleme zihin kuramı ve diğer bilişsel kuramlar),

Otizm Spektrum Bozukluğu ve Zihin Kuramı

Özel Öğrenme Güçlüğü ve Zihin Kuramı

Sosyal Beceriler ve Zihin Kuramı Becerileri

2. MODÜL: ZİHİN KURAMI TESTLERİ

Zihin kuramı öncüllerini değerlendirme

Basit Perspektif

Karmaşık Perspektif

Görme Bilme

Birinci Düzey Yanlış İnanç Testleri

Yer Değiştirmeli Testler

Beklenmedik İçerik Testleri

Görünüm Gerçeklik Testleri

İkinci Düzey Yanlış İnanç Testleri

Dondurma Kamyonu Testi

Çikolata Testi

İkinci Düzey Yer Değiştirmeli Testler

İleri Düzey Zihin Kuramı Testleri

Garip Hikayeler Testi

Göz Testi

Gaf Testi

Empati Testi

3. MODÜL: ZİHİN KURAMI BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ

Etkili Yöntemler

Beşli Skala

Güç Kartı

Sosyal Öyküler

Karikatür Konuşmalar

Kurallar Kitapçığı

Duygu ve inanç öğretimi ve etkili diğer yöntemler

Katılımcılara sertifika verilecektir.

Eğitim sonrasında konuyla ilgili temel metinleri, tezleri, çalışma örneklerini ve testleri içeren bir eğitim paketi katılımcılarla paylaşılacaktır.

Eğitim Süresi: Eğitim iki gün toplam 16 saattir.

Katılımcılar: Psikoloji, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, dil ve konuşma terapisi, okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi, sınıf öğretmenliği, ergoterapi gibi özel eğitim alanında çalışan meslek grupları ve bu mesleklerin eğitimini alan bölümlerin son sınıf öğrencileri katılabilirler.

Eğitimci: Doç. Dr. Alev Girli

Hacettepe Üniversitesinde Psikoloji lisans, Dokuz Eylül Üniversitesinde Eğitim Bilimleri Bölümünde PDR anabilim dalında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Okul öncesi eğitiminde ve özel eğitim alanında eğitimci ve yönetici olarak çalışmıştır. 2003 yılında Yrd. Doç Dr. unvanı ile DEÜ PDR anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev almış, 2007 yılında Özel Eğitim Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürürmüştür. 2019 yılında Doçent Unvanı almıştır. Çalışma alanları, otizm, dikkat eksikliği özel öğrenme bozukluğu olan bireylerin eğitimi, zihin kuramı ve sosyal beceriler, kaynaştırma ve özel eğitim alanında aile eğitimi ve danışmanlığı alanında yoğunlaşmıştır. Otizm, aile eğitimi, öğrenme güçlüğü, zihin kuramı, sosyal beceri öğretimi ve kaynaştırma konularında makale ve kitapları bulunmaktadır.

Detaylı bilgi ve kayıt için 0 532 683 28 43

Videolar...

Eğitimlerimizden kareler...

0 232 243 28 68